Cursus

Roestvast Staal

Inhoud van de cursus

In deze cursus maakt u kennis met het materiaal roestvast staal. Dit kan op zich wel een mensenleven mee, maar dan moet men wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Doet men dat niet, dan kan het al na relatief korte tijd verkeerd gaan. Dankzij de specifieke eigenschappen van roestvast staal vindt het toepassing in nagenoeg alle takken van industrie. Het gaat hier meestal om toepassingen waarbij een alternatieve materiaalkeuze prijstechnisch en constructief gezien onaanvaardbaar is. Vergeleken met de gewone koolstofstaalsoorten is roestvast staal veel duurder (globaal een factor 5-15). Roestvast staal wordt toegepast op die plaatsen waar een goede corrosieweerstand een eerste vereiste is, daarnaast soms ook onder extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en/of druk. Hierbij is het opmerkelijk dat roestvast staal, in tegenstelling tot veel andere constructiematerialen, over het algemeen zonder deklaag wordt gebruikt. Er gaan jaarlijks nog steeds voor enorme sommen geld verloren door verkeerd gebruik, onjuiste legeringskeuze en vooral door onkunde. Ook is er helaas veel leed berokkend door ongevallen vanwege het verkeerd gekozen type roestvast staal. Denk in dit verband maar eens aan verschillende dramatische ongelukken in zwembaden. Roestvast staal is geen edel metaal maar het gedraagt zich wel edel en daar zit op zich al een wereld van verschil in. Voor de gehele metaalsector geldt dat kennis de basis is van een goed eindproduct en dat begint met de keuze van het juiste basismateriaal. Leama.nl biedt met haar e-training Roestvast Staal voor een ieder de juiste kennis op het juiste moment. U ontvangt na succesvolle afronding van de module een certificaat. Om de cursus te kunnen volgen moet u zich eerst registreren via de PORTAL , vervolgens koopt u credits á € 99,00 per credit welke u kunt inwisselen voor de gewenste module. Bij aanschaf van 8 credits ontvangt u 1 credit gratis.
U betaalt voor de gehele cursus: € 693,00 (excl.BTW) We bieden ook voordelige bedrijfsabonnementen op maat, neem voor meer informatie contact op: info@leama.nl of bel: 071 531 45 11

De cursus heeft de volgende modules:

 1. Roestvast Staal Basisbegrippen (1 credit)
  In de eerste module 'basisbegrippen' maakt u kennis met het bijzondere metaal roestvast staal. U krijgt een juist begrip hoe de stap wordt gemaakt van gewoon staal naar roestvast staal. Ook leert u wat het 'geheim' is dat dit metaal in principe niet meer hoeft te roesten. Bovendien krijgt u te zien dat er ook beperkingen zijn en dat roestvast staal door verkeerd gebruik wel degelijk kan roesten c.q. corroderen.
 2. Roestvast Staal Karakteristieken (1 credit)
  In module 2 vertellen we over de specifieke karakteristieken van roestvast staal. Zo komt uitvoerig aan de orde wat er aan ten grondslag ligt of een roestvast staal ferritisch of austenitisch van aard c.q. structuur is. Bovendien krijgt u inzicht wat de kenmerkende verschillen zijn tussen ferriet en austeniet alsmede wat de afwegingen zijn om een bepaald type toe te passen. Ook gaat u leren waarvoor al die legeringselementen in roestvast staal nu eigenlijk voor dienen. De functie van het belangrijkste element namelijk chroom wordt extra uitvergroot want zonder dit metaal kan roestvast staal niet eens bestaan. Andere elementen zoals nikkel en molybdeen verbeteren wel de corrosiebestendigheid maar zijn niet strikt noodzakelijk om het staal roestvast te maken.
 3. Soorten Roestvast Staal (1 credit)
  In module 3 onthullen we de geheimen over de verschillende hoofdgroepen roestvast staal. Men kan hierbij denken aan martensitisch en ferritisch chroomstaal, austenitisch chroomnikkelstaal en de duplex soorten. Ook krijgt u relevante informatie over de verschillende typen roestvast staal die onder de genoemde hoofdgroepen vallen. Al de typen hebben ten opzichte van elkaar grote verschillen in fysische en mechanische eigenschappen. Dat wordt aan de hand van tabellen en tekst verder duidelijk gemaakt.
 4. Normen, beproevingen, etc. (1 credit)
  Module 4 gaat over normeringen en beproevingen van roestvast staal. Wellicht niet de meest populaire onderwerpen maar zeker niet de onbelangrijkste. Materialen dienen immers aan bepaalde eisen te voldoen die in internationale normen zijn vastgelegd. Daarom wordt vooral ingegaan op Amerikaanse en Europese standaards. Ook moeten deze materialen beproefd worden of zij wel aan die eisen voldoen. Dat kan aan de hand van destructieve en non-destructieve testen. Deze beproevingen komen nagenoeg allemaal in deze module aan bod.
 5. Corrosie deel 1 (1 credit)
  In module 5 wordt u op de hoogte gesteld over de mogelijke aantasting c.q. corrosie van roestvast staal en het voorkomen daarvan. Corrosie is een ongewenste aantasting van een metaal ten gevolge van chemische reacties aan het metaaloppervlak door corrosieve componenten.
 6. Corrosie deel 2 (1 credit)
  Module 6 is een vervolg van module 5 en dat wil dan ook gelijk zeggen dat er over corrosie veel mee te delen valt. Aspecten zoals spleet- en besmettingscorrosie komen aan de orde en vooral die laatstgenoemde corrosievorm wordt veelal zwaar onderschat. Roestvast staal is een 'gevoelig' materiaal en is snel besmet door bijvoorbeeld staaldeeltjes of door contact met dit materiaal.
 7. Lassen van Roestvast Staal (1 credit)
  Deze module gaat over lassen van roestvast staal. Eigenlijk is over lassen zoveel te zeggen dat er best een aparte cursus voor zou kunnen komen. Daarom houden we ons hier beperkt tot de meest elementaire zaken die relevant zijn om roestvast staal goed te kunnen lassen . Men hoort wel eens 'de beste las is geen las' en dat is op zekere hoogte waar, toch kan men er veel aan doen om een dusdanige lasverbinding te leggen die niet inferieur hoeft te zijn ten opzichte van het matrix c.q. moedermateriaal.
 8. Oppervlakte behandelingen ( 1 credit)
  Deze module gaat over de oppervlaktebehandelingen van roestvast staal. Zoals eerder is gesteld, hangt de kwaliteit en prestatie van roestvast staal voor een groot deel af van de conditie die de oxidehuid heeft. Deze huid dienen we daarom goed te onderhouden om lang plezier te hebben van het materiaal. Dit verklaart dan ook gelijk dat roestvast staal niet onderhoudsvrij is maar wel onderhoudsarm. De oxidehuid is transparant en kleurloos maar tijdens het lassen of een warmtebehandeling kan deze dikker worden waardoor men alle kleuren van regenboog te zien kan krijgen. Dat heeft te maken met een andere brekingindex van het invallende licht. Op deze plaatsen is de oxidehuid niet meer afdoende corrosiebestendig en zal dan ook verwijderd moeten worden.

 

Cursus volgen

U kunt deze cursus volgen door in te loggen in de Leama Portal. U dient zich eerst te registreren. Vervolgens kunt u heel eenvoudig credits aanschaffen.  De cursus RoestvastStaal kost 1 credit per module. Voor de gehele cursus heeft u 8 credits nodig. Wilt u meer informatie over het volgen van de cursussen in het algemeen, kijk dan bij 'Over Leama'.