RVS Module 7 - Lassen van Roestvast Staal

RVS Module 1 - BasisbegrippenDeze module gaat over lassen van roestvast staal. Eigenlijk is over lassen zoveel te zeggen dat er best een aparte cursus voor zou kunnen komen. Daarom houden we ons hier beperkt tot de meest elementaire zaken die relevant zijn om roestvast staal goed te kunnen lassen . Men hoort wel eens 'de beste las is geen las' en dat is op zekere hoogte waar, toch kan men er veel aan doen om een dusdanige lasverbinding te leggen die niet inferieur hoeft te zijn ten opzichte van het matrix c.q. moedermateriaal.

De kwaliteit van een constructie is afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde materialen, de kwaliteit van de toegepaste verbindingstechnieken en de optimale keuze van de lasmethode. Daarom wordt er stil gestaan bij enige veel voorkomende lasmethodieken van roestvast staal. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen de diverse roestvast staalkwaliteiten. Ook het nut van de zogenaamde L-kwaliteiten bij dikkere wanddiktes wordt behandeld alsmede de bedreigingen die kunnen ontstaan door een onjuiste aanpak. Ook leert u hoe u lasbederf en warmscheuren in austenitisch roestvast staal kunt voorkomen. Bovendien wordt er aandacht gevraagd voor kwaliteit van de doorlaszijde dat in de praktijk nog wel eens vergeten wordt.

Tijdens het lassen van buizen moet er meestal gewerkt worden met formeer- c.q. backinggas en uiteraard wordt daarbij ook uitvoerig bij stilgestaan. Naast veel voorkomende lastechnieken maakt u ook kennis met het explosief bekleden van roestvast staal op gewoon koolstofstaal. Andere onderwerpen zijn het leggen van hechtlassen, orbitaal- en laserlassen. Omdat roestvast staal prima aan koolstofstaal te lassen is, wordt ook hier aandacht voor gevraagd; dat noemt men in de praktijk ook wel zwart/wit verbindingen.

Ja, ik wil deze module aanschaffen