RVS Module 6 - Corrosie deel 2

RVS Module 1 - BasisbegrippenModule 6 is een vervolg van module 5 en dat wil dan ook gelijk zeggen dat er over corrosie veel mee te delen valt. Aspecten zoals spleet- en besmettingscorrosie komen aan de orde en vooral die laatstgenoemde corrosievorm wordt veelal zwaar onderschat. Roestvast staal is een 'gevoelig' materiaal en is snel besmet door bijvoorbeeld staaldeeltjes of door contact met dit materiaal.

Waar ook bij stilgestaan wordt is microbieel ge´nduceerde corrosie dat kortweg MIC wordt genoemd. MIC is een relatief nieuwe vorm van corrosie en breidt zich snel als een olievlek uit. Er wordt wel eens gesteld dat er niet veel tegen te doen is maar dat is onjuist. Ook MIC is prima te bestrijden indien men weet hoe dit mechanisme in elkaar steekt. Voorts leert u het nodige over galvanische corrosie en 'knife-line-attack'.

Voor de meeste corrosievormen is vocht nodig maar dat is niet in alle gevallen het geval. Een voorbeeld is hoge temperatuurcorrosie en daar zult u ook het nodige over leren. Bovendien wordt kort stil gestaan bij het begrip rouging van roestvast staal dat vooral in de farmaceutische sector kan opduiken. De module wordt afgesloten met het voorkomen van corrosie want tenslotte ook hier geldt 'voorkomen is beter dan genezen'! Speciale aandacht wordt gevraagd aan de ontwerper van een installatie, de metaalkundige, de procestechnoloog, de contractor en ook de gebruiker ervan. Al deze disciplines kunnen hun steentje bijdragen om een systeem of installatie langdurig en probleemloos te laten functioneren.

Ja, ik wil deze module aanschaffen