RVS Module 5 - Corrosie deel 1

RVS Module 1 - BasisbegrippenIn module 5 wordt u op de hoogte gesteld over de mogelijke aantasting c.q. corrosie van roestvast staal en het voorkomen daarvan. Corrosie is een ongewenste aantasting van een metaal ten gevolge van chemische reacties aan het metaaloppervlak door corrosieve componenten.

Zoals eerder is gesteld, heeft roestvast staal ook zijn beperkingen op dit gebied. Dat neemt niet weg dat er altijd wel kwaliteiten te vinden zijn die een bepaalde chemische belasting goed kunnen weerstaan. Ook daarin wordt u voorgelicht tijdens het volgen van deze module. Corrosie is een algemeen begrip en daarom wordt dit verder uitgesplitst in de vele vormen van corrosie die op kunnen treden. Daarbij kan gedacht worden aan o.a. put- en spleetcorrosie maar ook aan galvanische en biologische corrosie. Steeds zal weer blijken dat de conditie van de beschermende oxidehuid voor een groot deel de weerstand tegen een bepaald corrosiefenomeen bepalend is voor de levensduur. Corrosie moet altijd voorkomen worden want het kan verwoestend uitwerken voor het metaal maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan zoals het spontaan door midden breken van roestvast staal door spanningscorrosie. Daarom zal ook aandacht worden gegeven aan corrosietesten. Helpt u mee het corrosiemonster te bestrijden? U zult beter uitgerust zijn om deze strijd te winnen door het volgen van deze module.

Ja, ik wil deze module aanschaffen