RVS Module 4 - Normen, beproevingen, etc.

RVS Module 1 - BasisbegrippenModule gaat over normeringen en beproevingen van roestvast staal. Wellicht niet de meest populaire onderwerpen maar zeker niet de onbelangrijkste. Materialen dienen immers aan bepaalde eisen te voldoen die in internationale normen zijn vastgelegd. Daarom wordt vooral ingegaan op Amerikaanse en Europese standaards. Ook moeten deze materialen beproefd worden of zij wel aan die eisen voldoen. Dat kan aan de hand van destructieve en non-destructieve testen. Deze beproevingen komen nagenoeg allemaal in deze module aan bod.

Apparaten die onder druk worden gebouwd moeten weer aan andere eisen voldoen opdat deze equipment niet open zal barsten tijdens het gebruik. Dat is de reden dat er aandacht wordt besteed aan de PED richtlijnen en dat staat voor Pressure Equipment Directive.

Als materialen voldoen aan de gestelde eisen dan zal de fabriekkant een fabrieksattest moeten afgeven volgens een bepaalde normering. Voorbeelden zijn certificaten 3.1 en 3.2 volgens EN 10204. Deze worden afgegeven door respectievelijk de eigen kwaliteitsafdeling van de producent of een geaccrediteerd inspectiebureau.

U krijgt ook inzicht in metallografisch onderzoek waar m.b.v. microscopie het inwendige van een metaal bekeken kan worden. Naast de indruk van de structuur kan men ook ongewenste insluitsels en mogelijke intermetallische verbindingen waarnemen.

Daarnaast wordt stil gestaan bij het bepalen van de chemische analyse m.b.v. een PMI apparaat. Ook het doen van corrosietesten en het bepalen de oppervlaktekwaliteit komen ruimschoots aan bod.

Tenslotte worden de roestvast staaltypen van de AISI200 serie behandeld die weer populair zijn zodra de nikkelprijs hoog is.

Ja, ik wil deze module aanschaffen